Uvjeti korištenja web stranica www.bazovica.hr

Korištenjem ovih web stranica klijent pristaje na slijedeće uvjete korištenja:

 • Korištenjem ovih web stranica klijent je suglasan da Slovenskom domu – Kulturno prosvjetno društvo “Bazovica”, Podpinjol 43, 51000 Rijeka, OIB: 07274237903, (U daljnjem tekstu: KPD Bazovica), dobrovoljno daje na slobodno raspolaganje svoje osobne podatke kao i podatke trgovačkog društva koje predstavlja ili zastupa.
 • KPD Bazovica, će pružiti zaštitu podataka klijenata, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje funkcionalnosti web stranica.
 • KPD Bazovica, će informirati klijente o načinu korištenja prikupljenih podataka, te će redovito dati klijentima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.
 • KPD Bazovica, će sve podatke o klijentima strogo čuvati i biti dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
 • Skupljanje i obrada podataka uključuje i prosljeđivanje podataka trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Treće osobe smatraju se sve fizičke osobe i trgovačka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova i aktivnosti.
 • Klijent pristaje na obradu prikupljenih podataka u svrhu statističke obrade posjećenosti web stranica.
 • Klijent je suglasan da KPD Bazovica, u skladu s gore navedenim uvjetima, koristi osobne i/ili podatke trgovačkog društva i nakon isteka ugovora.
 • Sadržaj stranica je isključivo informativan.
 • Sadržaj se ne smije prenositi ili pohranjivati bez izričite pisane dozvole autora sadržaja.
 • Sadržaj je podložan kontinuiranoj izmjeni bez prethodne obavijesti korisnicima stranica.
 • Sadržaj može imati slučajne pogreške koje su nastale u procesu izrade i objave informacija.
 • Niti jedna informacija ne može biti upotrijebljena za pravnu ili moralnu odgovornost.
 • Sav sadržaj je objavljen u dobroj vjeri i manirom dobrog gospodara.
 • Ukoliko se klijent ne pristaje na navedene uvjete, mora prestati koristiti web stranicu. 

Slovenski dom – Kulturno prosvjetno društvo “Bazovica” Podpinjol 43, 51000 RijekaOIB: 07274237903IBAN: HR5124020061100089496 tel: +385 51 21 54 06fax: +385 51 33 49 77e-mail: slovenskidom@bazovica.hr

Pogoji uporabe spletnih strani www.bazovica.hr

Z uporabo teh spletnih strani se uporabnik strinja z naslednjimi pogoji uporabe:

 • Uporabnik z uporabo teh spletnih strani soglaša Slovenskom domu – Kulturno prosvjetno društvo “Bazovica”, Podpinjol 43, 51000 Rijeka, OIB: 07274237903, (U daljnjem tekstu: KPD Bazovica) prostovoljno daje na razpolaganje svoje osebne podatke in podatke podjetja, ki ga predstavlja ali zastopa.
 • KPD Bazovica bo zagotavljala varstvo podatkov uporabnikov z zbiranjem le potrebnih, osnovnih podatkov, ki so potrebni za izpolnjevanje funkcionalnosti spletnih strani. 
 • KPD Bazovica bo uporabnike obveščala o uporabi zbranih podatkov, uporabnikom pa bo redno dajala možnost izbire glede uporabe njihovih podatkov.
 • KPD Bazovica bo strogo varovala vse podatke uporabnikov. Podatki bodo dostopni le zaposlenim, ki so jim ti podatki nujno potrebni za opravljanje dela.
 • Zbiranje in obdelava podatkov vključuje tudi posredovanje podatkov tretjim osebam in podjetjem v Republiki Hrvaški in v tujini. Za tretje osebe se štejejo vse fizične osebe in gospodarske družbe, ki so neobhodne za izvedbo pogodbenih obveznosti in dejavnosti.
 • Uporabnik soglaša z obdelavo zbranih podatkov v namen statistične obdelave obiska spletne strani.
 • Uporabnik se strinja, da KPD Bazovica v skladu z zgoraj navedenimi pogoji uporablja osebne podatke in/ali podatke podjetja tudi po poteku pogodbenega razmerja.  
 • Vsebina strani je zgolj informativna.
 • Vsebine ni dovoljeno prenašati ali shranjevati brez izrecnega pisnega dovoljenja avtorja vsebine.
 • Vsebina se lahko nenehno spreminja brez predhodnega obvestila uporabnikom spletnega mesta.
 • Vsebina ima lahko slučajne napake, do katerih je prišlo v procesu ustvarjanja in objave informacij.
 • Nobene informacije ni dovoljeno uporabiti za pravno ali moralno odgovornost.
 • Vse vsebine so objavljene dobronamerno in s skrbnostjo dobrega gospodarja. 
 • V primeru, da se uporabnik ne strinja z navedenimi pogoji, mora prenehati uporabljati spletno stran.

Slovenski dom – Kulturno prosvjetno društvo “Bazovica” Podpinjol 43, 51000 RijekaOIB: 07274237903IBAN: HR5124020061100089496 tel: +385 51 21 54 06fax: +385 51 33 49 77e-mail: slovenskidom@bazovica.hr