Planinska skupina

V društvu deluje tudi planinska skupina, ki je bila ustanovljena spomladi leta 2002. Trenutno šteje okrog 50 članov. Obiskujejo najbolj znane hribe in znamenitosti v okolici Reke, kot so Učka, Grobniške Alpe, Gorski kotar in jadranske otoke, kakor tudi gore v Sloveniji, Avstriji, Italiji in BIH. Planinci se redno sestajajo v društvu, kjer vedno živahno razpravljajo o tekočem delovanju skupine in načrtujejo izlete. Poskrbeli so tudi za šolo gorskega vodništva, kar je nujno za varno obiskovanje zahtevnejših gorskih tur.


Planinska skupina ima med prijateljskimi planinskimi društvi iz Hrvaške in Slovenije častitljiv sloves povezovalnega člena, ne samo zaradi geografske lege, marveč tudi zaradi dobrosrčnih, veselih in prijaznih članov, ki tvorijo to skupino in vsakega z veseljem sprejmejo.

Dobro so povezani z reško planinsko skupnostjo, PD Opatija, PD Snežnik iz Ilirske Bistrice, PD RTV iz Ljubljane, Obalnim PD iz Kopra, slovensko skupnostjo iz Kaknja v BIH ter slovenskimi planinci z Tržaškega, Benečije in Koroške. Ob deseti obletnici ustanovitve skupine so organizirali istočasna vzpona na Triglav, Dinaro in Vojak na Učki ter tako simbolično povezali obe državi. Ob 15. obletnici so organizirali dokumentarno razstavo „Med morjem in gorami“, razstavo „15 let planinske skupine“ in skupaj s prijatelji iz Ilirske Bistrice praznovali na Sviščakih. Seveda ta ni manjkalo rekreacije, kulturnega programa in dobre hrane. Ob tem, da v dobri družbi pohajajo po vrhovih, se prepričani, da je tudi planinstvodel slovenske kulture in tradicije, zato redno organizirajo predavanja in razstave planinske fotografije, ki so dobro obiskane.

Udejstvovanje planinske skupine sta hitro prepoznali tudi krovni organizaciji PZS (Planinska zveza Slovenije) in HPS (Hrvatski planinarski savez), katerih predstavniki se radi udeležujejo planinskih dogajanj.

Sestanek planinske skupine
Torek, 20:00 – 21:30, klubska soba
Vodja: Darko Mohar