Mešani pevski zbor KPD „Bazovica“

Zborovsko petje in slovenska pesem imata na Reki in v njeni okolici bogato tradicijo. Med prebivalstvom je slovenska pesem še pred desetletji imela prednostno, častno mesto in je zanje je slovenska pesem veljala kot avtohtona ljudska pesem. Zatorej ne preseneča dejstvo, da je takoj po ustanovitvi kot prva skupina v društvu Bazovica zaživel prav mešani pevski zbor. V njem so se zbirali Slovenci, dekleta, fantje, žene in možje, včasih kar cele družine. Prve akorde pesmi je dirigiral Stanko Volarič, sin znamenitega slovenskega glasbenega skladatelja Hrabroslava Volariča. Med drugimi je zbor celih dvajset let vodil Franjo Bravdica, ki ga je nasledila mlada zborovodkinja Maja Dobrila, za njo pa je leta 2012 vodenje zbora prevzel zborovodja Zoran Badjuk.

Temeljna naloga pevskega zbora je ohraniti, izpopolnjevati in širiti slovensko pesem. Petje je pevcem življenjska nuja in čustvena potreba, obenem pa je v družbi narodov Evropske unije izraz kulturnih vrednot našega naroda nasploh. Repertoar pevskega zbora sestavljajo pretežno slovenske ljudske in umetne pesmi skladateljev, kot so Hrabroslav Volarič, Pavle Kernjak, Luka Kramolc, Radovan Gobec, Matej Hubad, Jurij Flajšman, Josip Kaplan, Benjamin Ipavec, Miroslav Vilhar, Slavko Mihelčič itn.

Pojejo se tudi pesmi drugih narodov, zavedajoč se, da vsaka lepa pesem plemeniti človekov duh ter zbližuje ljudi v dobrosrčnosti in medsebojnem spoštovanju. Posebno pozornost zasluži dejstvo, da zbor poje tudi pesmi, ki so nastale kot plod umetniškega ustvarjanja samih članov društva.

V zboru poje tudi veliko število pevcev domačinov, Hrvatov, ki so vzljubili slovensko pesem in društvo Bazovica. Zbor je ob nastopih na domačem odru zmeraj zaželen in vabljen gost tudi zunaj meja Hrvaške, za svoje dosežke pa je prejel veliko priznanj in nagrad. Že od ustanovitve se mešani pevski zbor udeležuje pomembnih kulturnih prireditev na Reki, v Sloveniji pa redno nastopa na reviji “Primorska poje” od leta 1973, na Srečanju v moji deželi, koncertu v Slovenski filharmoniji, vseslovenskem Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični od leta 1974, na Gradiškovem srečanju pevcev v Dolskem, na reviji “Ko pesem srca vname – od Čedada do Monoštra”, v Volčjem Potoku in še marsikje.

Sestanek Mešanog pevskog zbora
Ponedeljek, 18:00 – 20:30, pevska soba
Vodja: Zvonimir Stipetić in strokovni vodja: Zoran Badjuk