Dramska skupina

Dramska skupina KPD Bazovica je začela delovati kmalu po ustanovitvi društva. Tedanji člani, Slovenci, redno zaposleni v Hrvaškem narodnem gledališču Ivana pl. Zajca na Reki, so prevzeli marsikatero skrb pri zahtevnih vlogah in režiranju v ljubiteljski dramski skupini v društvu Bazovica, ki si je prizadevalo pritegniti čim več izobražencev, zlasti iz vrst prosvete, kar je bila dokaj težka naloga.

Dramska skupina je hitro in vidno Napredovala v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja s prihodom inspicienta Alojza Usenika iz reškega gledališča. Naš „Lojze“, kot smo ga klicali, je okrog sebe zbral več nadarjenih ljubiteljskih igralcev, ki so zaradi ljubezni do dramske igre igrali njim ustrezne vloge. Na domačem odru in v gosteh je dramska skupina do danes odigrala več kot tristo predstav. Zapisovalca kronike čaka veliko dela pri opisovanju prijetnih in spomina vrednih dogodkov iz delovanja dramske skupine društva.

V začetku delovanja so bila na programu klasična dela, prilagojena ljudskemu odru, denimo Hlapec Jernej, Mati, Županova Micka, Analfabet, pozneje pa Piknik s tvojo ženo, Glej, kako lepo se začenja dan, Polnočni vlom, Stekel pes, Antraks idr. Največji in najzanimivejši nastop doslej je imela dramska skupina v Beogradu na 30. jubilejni reviji BRAMS-a s predstavo Vdova Rošlinka. Omeniti velja tudi nastop pri rojakih v društvu Triglav vNürnbergu s komedijo Piknik s tvojo ženo.

Dramska skupina je za svoje uspešne ljubiteljske igralske dosežke prejela veliko nagrad in pohval. Zveza kulturnih organizacij Slovenije je vodjo dramske skupine, Alojza Usenika, za dolgoletno izredno uspešno in kreativno ljubiteljsko gledališko delovanje slovesno nagradila z dvema Linhartovima značkama za glavni vlogi v komedijah „Glej, kako lepo se začenja dan“ in „Piknik s tvojo ženo“. Decembra 2003 pa je Alojz Usenik prejel tudi prestižno Severjevo nagrado za življenjsko delo. Naš Lojze, dolgoletna glava dramske skupine KPD „Bazovica“ je preminil julija 2016, a njegov pečat bo v društvu ostal za večno.

Po odhodu Alojza Usenika sta dramsko skupino vodila še Siniša Posarić, ljubiteljski igralec, režiser in književnik, znan na Reških odrih, ki je že prej sodeloval in pomagal pri delu dramske skupine. Za njim je skupino vodila mlada dramaturginja Renata Fugošić. V tem času je skupina večkrat izvajala komedijo Vjeka Alilovića “Romeo in Julija pa še kaj” v režiji Serđa Dlačića ter “Zaigrani Kishon” v režiji Siniše Posarića in Renate Fugošić.
Trenutno imamo na repertoarju uspešno komedijo ljubezenskih zmešnjav avtorja Daria Foa z naslovom „Niti tat ne more pošteno krasti“, ki smo jo v režiji Serđa Dlačića uprizorili že več kot 15 krat, saj publiko spravi do solz.

 

Sestanek dramske skupine
Torek ali četrtek: 17:30 – 18:30, dvorana
Vodja: Milan Grlica in strokovni vodja: Serđo Dlačić