Sopotja – naše glasilo

Sopotja glasilo slovenske skupnosti na Reki in v PGŽ izhaja trimesečno

Uredništvo:
Jasmina Dlačić, Darko Mohar, Boris Rejec, Zvonimir Stipetić, Vitomir Vitaz, Marjana Mirković, Milan Grlica, Vasja Simonič
glasilo@bazovica.hr
Podpinjol 43, 51000 Reka

Izdajatelji:
Slovenski dom KPD Bazovica
Podpinjol 43, 51000 Reka
bazovica@bazovica.hr
www.bazovica.hr
www.facebook.com/KPDBazovica
zanj: Jasmina Dlačić

Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reka
Podpinjol 43, 51000 Reka
vj.slo.nm.ri@gmail.com
zanj: Boris Rejec

Svet slovenske narodne manjšine PGŽ
Podpinjol 43, 51000 Reka
vsimonic1@gmail.com
zanj: Vasja Simonič

Urednica:
Marjana Mirković
marjana.mirkovic@ri.t-com.hr
gsm: 091 593 6086

Glasilo finančno podpirajo:
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Primorsko-goranska županija
Mesto Reka
Svet za narodne manjšine Republike Hrvaške